Samejeoverenskomst

4.950 kr

Samejeoverenskomst – hvis I køber fast ejendom i fællesskab

Samejeoverenskomst er en aftale mellem to eller flere parter, der ejer en ejendom i fællesskab. Som udgangspunkt er den rettet mod ugifte samlevende, men den kan også bruges i situationer, hvor søskende eller venner går sammen om at købe en ejendom.

Der er mange fordele ved en samejeoverenskomst, hvis formål er at sikre en aftale, der regulerer situationen, hvis der opstår konflikter mellem ejerne eller samejet skal ophæves.

Advokat JAAS har mange års erfaring med bolighandel og alle aspekter af området, og derfor har vi også stor erfaring med samejeoverenskomster. Vi hjælper dig med at klarlægge aftalens forskellige aspekter, og vi stiller de relevante spørgsmål, der skal besvares for at udarbejde en fyldestgørende kontrakt mellem partnerne.

Prisen for en samejeoverenskomst er 4.950 kr. inkl. moms.

Indholdet i en samejeoverenskomst

Helt grundlæggende skal en samejeoverenskomst indeholde alt, hvad der er relevant i forbindelse med at eje noget i fællesskab – både mens samejet er aktuelt, mens også hvis en eller flere parter går bort eller vil sælge sin del af ejendommen.

Der findes ingen faste regler for, hvad en samejeoverenskomst på indeholde, men hvis I tager stilling til følgende, kommer I omkring det meste:

✓ Hvordan er fordelingen af udgifter mellem parterne?

✓ Skal der være indbyrdes muligheder for at købe hinanden ud?

✓ Skal der være en opsigelsesfrist for samejet?

✓ Hvem skal have førsteret til ejendommen, hvis samejet ophører?

✓ Hvordan skal økonomisk tab/gevinst ved salg fordeles?

✓ Hvad er rettighederne i forbindelse med en ejers død?

✓ Det kan virke som en stor mundfuld at tage stilling til alle disse spørgsmål, men det er vigtigt at komme omkring alle tænkelige situationer, så reglerne er entydige, hvis der skulle opstå konflikter. Vi hjælper jer naturligvis gennem processen fra A-Z, så I kan være trygge i jeres fælles ejerskab.

Hvem kan have gavn af en samejeoverenskomst?

Alle, der ejer en ejendom i fællesskab med andre, bør have en samejeoverenskomst, der specificerer rettigheder, pligter og indbyrdes fordelingsnøgler i ejerskabet. Når det er sagt, så er overenskomsten særligt aktuel hos ugifte samlevende, der køber en fælles bolig. Her er nemlig ingen lovgivning, der regulerer retsstillingen ved uenighed, og på samme måde er der ingen beskyttelse, hvis den ene part går bort.

Hvis der opstår uenighed hos ugifte samlevende, og partnerne går fra hinanden, så kan det have store konsekvenser, hvis der ikke er en samejeoverenskomst. Kan parterne ikke nå til enighed, skal sagen for retten, og det bliver hurtigt en dyr og opslidende affære. Samtidig kan en fælles bolig ikke sælges uden underskrift fra begge ejere, og hvis den ene part pludselig stopper med at betale, kan den anden part ende med at hæfte for hele gælden.

Et andet scenarie, der kan have store konsekvenser ved manglende overenskomst, er, hvis den ene part dør. Samlevere arver ikke automatisk hinanden, ligesom ægtefæller gør, og dermed kan den efterladte risikere at skulle forlade et fælles hjem midt i sorgen. Vil I omgå dette fuldstændigt, så kan I med fordel udvide samejeoverenskomsten med et samlevertestamente, der giver jer mulighed for selv at bestemme fordelingsnøglen ved en eventuel arv.

Vil du kontaktes?

Mellem og


Privatlivspolitik