Overdragelse

Køb og salg af virksomheder samt overdragelser)

Hos advokatfirmaet JAAS hjælper vi også med overdragelser i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Det kan også dreje sig om en decideret fusion mellem flere firmaer eller et generationsskifte.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i Virksomhedsoverdragelsesloven, grundig skriftlig dokumentation og anerkendte overdragelsesmodeller, som vi har set fungere før. En virksomhed vil rent praktisk fungere som før, når den bliver overdraget, men der kan være flere problemer og juridiske dilemmaer, man kan havne i som mindre virksomhed i Danmark.

De forskellige problemstillinger og områder, som JAAS skal rådgive omkring, kan blandt andet omhandle nedenstående punkter.

PROBLEMSTILLINGER VED SALG OG OVERDRAGELSER

Kontrakter og anparter.

Selve grundpillen i en velgennemført virksomhedsoverdragelse er en fair kontrakt mellem de involverede parter. Hvem ejer hvor meget, og hvad ejes der helt præcis? Er der aktier eller anparter, som skal fordeles på en ny måde? Hvem har hvilke roller og leverer arbejdet i den nye firmastruktur?

Afskedigelser.

Er der tale om, at alle medarbejdere skal føres med over i det nye firma, eller bliver der afskedigelser i forbindelser med overdragelsen? Salg af virksomheder kan ofte medføre nye konstellationer i medarbejderstaben af forskellig art, og det er altid nødvendigt at anvende de korrekte betegnelser med udgangspunkt i ansættelseskontrakten, hvis der skal afskediges. Dette overser mange ofte i travlheden med en overdragelse.

Finansiering.

Uanset hvilken form for overdragelse, der finder sted, kan der være behov for en uvildig gennemgang af finansieringen bag salget eller fusionen fra advokatens side. Hvordan ser forholdene og strukturen i de juridiske dokumenter ud? Vi ser f.eks. på helheden sammen med virksomhedens revisor for at få det fulde billede med.

Advokat Javed Aslam driver JAAS og har selv erfaring som tidligere iværksætter og forretningsmand igennem mange år som selvstændig. Han holder af at rådgive andre erhvervsdrivende og har stor erfaring ud i at aflæse kundernes behov og de juridiske dilemmaer, der kan opstå i et firmas hverdag.

Vil du kontaktes?

Mellem og


Privatlivspolitik