Diverse private retssager

Før en civil retssag gennem JAAS

Hos advokatfirmaet JAAS tilbyder vi at køre civile retssager. Det kan for eksempel være sager om fri proces, hvor borgeren er berettiget til gratis resthjælp gennem det offentlige, diverse sager om brud på kontrakter eller tvister angående boligmarkedet. Især sidstnævnte har Javed Aslam erfaring med via sit engagement som godkendt BOLIGadvokat i Danmark.

Javed har blandt andet kørt sager omkring mangler ved fast ejendom under bolighandler og deciderede lejesager. I en lejesag kan udlejer f.eks. gå efter at sætte en støjende lejer på gaden, mens lejer omvendt kan føle sig uberettiget udelukket fra en bolig eller finde, at stedet ikke har været passende i forhold til den angivne husleje.

Før vi påbegynder et forløb omkring en civil retssag, modtager klienten ALTID et overslag på forløbets pris eller et tilbud, hvor en fast pris er angivet. Årsagen til dette er, at vi ikke ønsker at give klienten en dårlig oplevelse, før et evt. nyt kundeforhold er opstartet.

CIVILE RETSSAGER MED FRI PROCES

En del borgere kender efterhånden til retsbegrebet fri proces, men det vil nok være på sin plads at forklare det rent faktuelle – dvs. hvad begrebet går ud på samt se på, hvilke temaer der kan indgå i denne form for retssager.

✓ Ifølge Retsplejelovens § 327 er det muligt for den enkelte borger at søge om såkaldt fri proces. Der er i praksis mulighed for – såfremt visse omstændigheder er opfyldt – at blive fri for betaling af retsafgifter, vidners transport, advokatsalærer m.v. Staten betaler også omkostningerne, hvis borgeren med fri proces skulle tabe sagen.

✓ Det kræver ansøgning til Civilstyrelsen at opnå fri proces. Alle borgere kan søge, men det vil normalt kun være mindrebemidlede danskere, der får adgang til at føre sager gennem fri proces. Den årlige indtægt må i 2014 maks. ligge på 299.000 kr. for en enlig ansøger uden børn. De aktuelle beløbsgrænser kan ses på Civilstyrelsens hjemmeside.

✓ Der kan ikke søges om fri proces i sager, hvor omkostningerne skønnes lave/uvæsentlige i forhold til personens indtægt. Dette skønnes også af ansatte i Civilstyrelsen.

✓ Loven åbner i øvrigt mulighed for, at borgere, der ikke opfylder de normale omstændigheder for fri proces, kan dispenseres. Dette sker eksempelvis i sager, hvor ansøgeren skønnes at have et særligt socialt behov for bistand eller i sager af principiel karakter angående lovfortolkning. Der kan også være tale om sager, hvor der er særlig interesse i offentligheden for afklaring af et spørgsmål.

Advokatfirmaet JAAS modtager gerne uforpligtende henvendelser angående muligheden for at vinde eller føre retssager, også igennem reglerne om fri proces. Udfyld venligst boksen øverst til højre, og så vil vi vende tilbage så snart som muligt.

Vil du kontaktes?

Mellem og


Privatlivspolitik