Ægtepagt

3000 kr

Skræddersy den økonomiske ordning med en ægtepagt

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem to ægtefæller, hvor du og din partner er nået til enighed om en række økonomiske forhold ved en eventuel skilsmisse. Den generelle forestilling er, at aftalen kun bruges til at sikre særeje, men den kan også bruges til at ophæve særeje ved pension eller til at give store gaver, der også er gældende ved pludseligt dødsfald.

Ved en skilsmisse foreskriver lovgivningen, at alle værdier skal deles – med undtagelse af pensionsopsparinger – og det gælder også de værdier, I hver især havde med ind i ægteskabet. Hvis I er enige i denne fordeling, så behøver I ikke en ægtepagt. Ønsker I derimod at tilpasse den økonomiske ordning ved en eventuel skilsmisse, så skal I lave en ægtepagt.

Vi hjælper jeg med at få klarlagt alle økonomiske forhold, vi udformer selve ægtepagten og ordner en eventuel tinglysning, hvis I ønsker det. Alt sammen for 3.000 kr. inkl. moms.

Ægtepagt og særeje

Særeje er den primære årsag til at ægtefolk vælger at lave en ægtepagt. Her udarbejdes en skriftlig aftale om, hvilke værdier der ikke skal indgå i bodelingen ved en eventuel skilsmisse. Det kan være værdier, som den ene part havde med ind i ægteskabet, ligesom der kan være tale om en virksomhed, der er ejet af den ene part.

Der findes 4 former for særeje, hvoraf de to er mest brugt: skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Skilsmissesæreje:

Hvis I vælger at gøre specifikke værdier til skilsmissesæreje, betyder det, at aktiverne ikke indgår i bodelingen ved en skilsmisse. Særejet er kun gældende ved skilsmisse og bortfalder automatisk, hvis den ene part dør.

Fuldstændigt særeje:

Med et fuldstændigt særeje kan I sikre jer, at de aktuelle aktiver forbliver særeje ved dødsfald. Den efterladte part arver halvdelen af det fuldstændige særeje ved dødsfald, men kan ikke sidde i uskiftet bo for de midler, afdødes børn arver.

Der er yderligere mulighed for at lave en kombination af de to modeller, ligesom der kan laves en ægtepagt, hvor særejeaftalen også er gældende efter døden, så aktiverne ikke indgår i bodelingen.

Ægtepagt og pensionsdeling

Ved skilsmisse foreskriver den danske lovgivning en ligelig fordeling af alle aktiver – med undtagelse af pensionsopsparinger. Hvis du og din partner ønsker at dele jeres respektive pensionsopsparinger i tilfælde af en skilsmisse, så skal I lave en ægtepagt. En såkaldt pensionsdelingsægtepagt. Der er to forskellige måder at gøre det på: den ene deler alle pensioner lige over, mens den anden kun deler den del af den ene ægtefælles pension, der overstiger den andens.

Ægtepagt og gaver

Har du mulighed for at give din ægtefælle en ekstraordinær stor gave, fx halvdelen af en ejendom, så skal der laves en gaveægtepagt. Undlader du det, vil overdragelsen ikke være gyldig i tilfælde af pludselig død – og det kan have store konsekvenser for den efterladte.

Hvordan udarbejdes en ægtepagt?

Når vi skal udarbejde en ægtepagt, så inviterer vi dig og din partner til et møde på vores kontor. Her hjælper vi med at afklare eventuelle spørgsmål, ligesom vi stiller netop de spørgsmål, der er nødvendige at tage stilling til for at få en fyldestgørende ægtepagt. Herefter udarbejder vi ægtepagten efter gældende krav, og vi sørger også for tinglysning i det omfang, det er nødvendigt.

Prisen for en ægtepagt er 3.000 kr. inkl. moms, og den skal underskrives personligt af begge ægtefæller for at være gyldig.

Vil du kontaktes?

Mellem og


Privatlivspolitik